Impressum

Oplysninger i henhold til § 5 i TMG:
ESD-emballage.dk
Landingpage fra:

Froeb-Verpackungen GmbH
Lehestener Street 63
07343 Wurzbach

repræsenteret af:

administrerende direktør:
Norbert Froeb: Dipl.-Ing.
Dipl. Kfm. Markus Froeb

Telefon 0049 36652 - 35496 - 0
Fax 0049 36652 - 35496 - 19
E-mail: aw@froeb-verpackungen.de
Web: www.froeb-verpackungen.de

Registrering af indgang:
Indførsel i handelsregistret
Registerdomstol: Byretten i Jena
Registreringsnummer: HRB 202435

Momsregistreringsnummer i henhold til § 27 a Umsatzsteuergesetz:
DE811526880

Ansvarlig for indholdet: Dipl. Kfm. Markus Froeb

EU-Kommissionens platform for online tvistbilæggelse: www.ec.europa.eu/consumers/odr
Vi er ikke forpligtet til eller villige til at deltage i en tvistbilæggelsesprocedure ved et forbrugervoldgiftsnævn.


Ansvarsfraskrivelse

Ansvar for indholdet Indholdet på vores hjemmeside er blevet udarbejdet med den største omhu. Vi kan dog ikke garantere for indholdets nøjagtighed, fuldstændighed og aktualitet. Som tjenesteudbyder er vi i henhold til § 7 Abs.1 TMG ansvarlig for eget indhold på disse sider efter de generelle love. I henhold til §§ 8 til 10 TMG er vi dog ikke forpligtet til at overvåge overførte eller lagrede oplysninger fra tredjemand eller til at undersøge forhold, der tyder på ulovlig aktivitet. Forpligtelser til at fjerne eller blokere brugen af oplysninger i henhold til de generelle love forbliver upåvirket heraf. Ansvar i denne henseende er dog først muligt fra det tidspunkt, hvor vi får kendskab til en konkret lovovertrædelse. Så snart vi bliver opmærksomme på sådanne overtrædelser, fjerner vi straks sådant indhold.

Ansvar for links Vores tilbud indeholder links til eksterne hjemmesider fra tredjeparter, hvis indhold vi ikke har nogen indflydelse på. Vi kan derfor ikke påtage os noget ansvar for disse eksterne indhold. Den respektive udbyder/operatør af siderne er altid ansvarlig for indholdet af de linkede sider. De linkede sider blev kontrolleret for mulige overtrædelser af loven på tidspunktet for linkningen. Ulovligt indhold var ikke genkendeligt på tidspunktet for linkningen. En permanent kontrol af indholdet af de linkede sider er dog ikke rimelig uden konkrete beviser for en overtrædelse af loven. Så snart vi får kendskab til eventuelle lovovertrædelser, vil sådanne links blive fjernet omgående.

Copyright
Indholdet og værkerne på dette websted, som er skabt af webstedsoperatørerne, er underlagt den tyske ophavsretslovgivning. Kopiering, bearbejdning, distribution og enhver form for udnyttelse uden for rammerne af ophavsretsloven kræver skriftlig tilladelse fra den pågældende forfatter eller ophavsmand. Downloads og kopier af dette websted er kun tilladt til privat, ikke-kommerciel brug. I det omfang indholdet på dette websted ikke er skabt af operatøren, respekteres tredjemands ophavsret. Navnlig er indhold fra tredjeparter markeret som sådant. Hvis du alligevel skulle blive opmærksom på en krænkelse af ophavsretten, bedes du informere os herom. Hvis vi får kendskab til krænkelser, vil sådant indhold straks blive fjernet.

translated by: deepl.com
Home